czwartek, 28 lutego 2019
Jeszcze nie zbudowaliśmy Wspólnoty Modlitewno- Pielgrzymkowej "MARYJA", którą zamierzamy utworzyć przy parafii św. Jana Bosko, a już w piątek 1 marca jedziemy do Kaszalina na Kurs Budowania Wspólnot. Chcemy pogłębienia życia wspólnotowego i ewangelicznego. Mamy jeszcze 2 wolne miejsca w samochodzie. Jeżeli jesteś zainteresowany, prosimy o kontakt na nr tel. 605447383.

Warsztaty są o tym, jak budować wspólnoty gotowe do ewangelizacji. Zajęcia poprowadzi Mariusz Mycielski, koordynator Odnowy w Duchu Świętym diecezji gliwickiej, wraz z ekipą, która swoją niewielką, 15 – osobową wiejską grupę modlitewną, przebudowała na 150 – osobową wspólnotę ewangelizującą. Są to warsztaty, po których, prowadzący grupy (najlepiej: liderzy, prezesi, przewodniczący, animatorzy itp.) będą mogli przenieść pewne elementy do swojej grupy i parafii, aby je wzmocnić.
Temat: Kurs Budowania Wspólnoty.
Miejsce: Centrum Edukacyjno–Formacyjne w Koszalinie,
ul. Seminaryjna 2a.
Czas: 1-3 marca 2019 r. Zaczniemy w piątek po południu, a zakończymy obiadem w niedzielę, ok. godz. 13:00.
Koszt (posiłki trzy razy dziennie i noclegi): 150 zł; jeśli nie mamy
z kim zostawić swojego dziecka, można je wziąć ze sobą: do 3 roku życia, korzystające z łóżka mamy lub taty – bezpłatnie; 3-16 lat – 110 zł. Dojeżdżający (posiłki trzy razu dziennie i całodniowy pobyt bez noclegów): 120 zł.
Czy mogę uczestniczyć tylko w części Warsztatów?
Niestety nie. Treści warsztatów stanowią integralna całość. Uczestnictwo tylko w części warsztatów może powodować niepełne lub błędne zrozumienie treści.
Pamiętajmy, że celem formacji jest rozwój do posługi innym ludziom, a to wymaga właściwego przygotowania. Dlatego w tym przypadku nie ma znaczenia uzasadnienie częściowego uczestnictwa.
Ogłoszenia o rekolekcjach były podawane z wielomiesięcznym wyprzedzeniem (np. w kalendarzu i podczas diecezjalnych spotkań), dzięki czemu można było stosownie wcześniej zaplanować ten czas tak, aby zapewnić sobie uczestnictwo w całych rekolekcjach.
REGULAMIN ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia za pośrednictwem liderów grup przyjmuje do 24 lutego 2019 roku
Beata Trzmielewska (tel. 510 152 419 lub mail: beatatwalcz@gmail.com).
Po zgłoszeniu grupa wpłaca od każdego uczestnika kwotę 50 zł jako opłatę rejestracyjną.
Lider dokonuje zbiorowej wpłaty za zgłoszone osoby. Następnie otrzymuje od koordynatora (mailem lub telefonicznie) potwierdzenie udziału tych osób w rekolekcjach.
Opłatę rejestracyjną należy wpłacić na konto:
Nr 47 8566 0003 0100 0622 2000 0001
Nazwa odbiorcy : Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Gertrudy
Adres odbiorcy: 76-150 Darłowo, ul. o. D. Tynieckiego 23
Tytuł wpłaty: Kurs Budowania Wspólnoty, nazwa wspólnoty, miejscowość, liczba osób.

Planowany program :

Piątek
18.00 Kolacja
18.45 Modlitwa
19.15 Wprowadzenie
20.15 I. Czym jest wspólnota?
21.00 – Msza św.

Sobota
7.30 Uwielbienie albo jutrznia
8.00 Śniadanie
9.00 II. Podstawy wspólnoty – Dlaczego dzisiaj potrzebujemy wspólnoty?
9.45 Dzielenie w grupach
10.15 III. Czy jesteśmy powołani i do czego jesteśmy powołani?
11.00 Przerwa na kawę
11.15 Praca w grupach: Karta powołania
12.00 Msza św.
13.00 Obiad i czas wolny
14.30 Podsumowanie pracy w grupach
14.45 IV. Historia wspólnoty
15.30 Medytacja przed Najświętszym Sakramentem
16.15 Przerwa na kawę
16.45 V. Tożsamość wspólnoty
17.30 Praca w grupach: Tożsamość wspólnoty
18.00 Kolacja
19.00 Przedstawienie się wspólnot
19.30 VI. Wartości wspólnoty
20.30 Spotkanie modlitewne
22.00 – zakończenie

Niedziela
7.30 Uwielbienie albo jutrznia
8.00 Śniadanie
8.45 Praca indywidualna: Wartości wspólnoty
9.00 Praca w grupach: Wartości wspólnoty
9.30 VII. Misja wspólnoty
10.15 Podsumowanie, pytania i odpowiedzi, zadania domowe
11.00 Msza św.
12.30 Obiad

koszalin.gosc.pl
Jak rozbudzone pragnienie „czego więcej”...

Obraz może zawierać: drzewo, na zewnątrz i przyroda

Zdjęcie zostało wykonane na trasie naszej Pielgrzymki do Gietrzwałdu. Jak myślisz którą drogą pójdziemy i dlaczego właśnie tą. Skoncentruj się, wycisz i poproś Ducha Świętego o podpowiedź. Spróbuj teraz.


Pielgrzymka Piesza: Lubin -Gietrzwałd 520 km


Dzisiaj objeżdżaliśmy kolejne etapy Pieszej Pielgrzymki do Gietrzwałdu. Rozpoczęliśmy Parafia Świętej Trójcy w Osiecznej. Trafiliśmy na doświadczonego Pielgrzyma w postaci księdza proboszcza, z którym uzgodniliśmy nasz pobyt w tej parafii w czerwcu. Kolejnym etapowym, pięknym miejscem jest klasztor Opactwo Benedyktynów Lubiń. Tutaj również będą nas gościć. Dalej to Zaniemyśl. Proboszcz nie może się nas doczekać. W Piesza Pielgrzymka Promienista Biechowo - Jasna Góra, również atmosfera pielgrzymowania. Piękne Sanktuarium Matki Boskiej Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Biechowie. W Lądzie nad Wartą odwiedziliśmy Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie nad Wartą. Piękny barokowy kościół i cudowne miejsce modlitewne. A potem drogą do Lichenia, gdzie w nowym Domu Pielgrzyma Betlejem nocujemy. A jutro dalej na północ Polski.


Obraz może zawierać: niebo, chmura, drzewo i na zewnątrz
KLASZTOR ZAKONU BRACI MNIEJSZYCH - FRANCISZKANÓW W OSIECZNEJ.

Obraz może zawierać: drzewo, niebo, na zewnątrz i przyroda
Jezioro Łoniewskie – jezioro na Nizinie Południowo wielkopolskiej, na terenie Pojezierza Leszczyńskiego, położone na południowych obrzeżach miasta Osieczna w województwie wielkopolskim, w powiecie leszczyńskim, w gminie Osieczna

Obraz może zawierać: 3 osoby, niebo i na zewnątrz
Kościół Rzymskokatolicki Pw. Świętej Trójcy

Obraz może zawierać: 2 osoby
https://www.facebook.com/parafiaosieczna/
Obraz może zawierać: niebo, chmura i na zewnątrz


Obraz może zawierać: drzewo, niebo, dom i na zewnątrz


Świerczyna Parafia rzymskokatolicka św. Łukasza Ewangelisty

Obraz może zawierać: 1 osoba, siedzi i w budynku
https://www.facebook.com/Parafia-rzymskokatolicka-św-Łukasza-Ewangelisty

Obraz może zawierać: niebo i na zewnątrzObraz może zawierać: drzewo, niebo, choinka, na zewnątrz i przyroda

Obraz może zawierać: niebo i na zewnątrzObraz może zawierać: w budynku
OPACTWO BENEDYKTYNÓW W LUBINIU

Reguła św. Benedykta liczy już ponad piętnaście wieków, a wciąż znajdują się chętni do podążania jej drogą. Co więcej Reguła wcale nie jest zmieniana, a mnisi wciąż odkrywają w niej nowe przestrzenie do zastosowania w codziennym życiu. Zapraszamy więc serdecznie do przeczytania poniższego wydania Reguły św. Benedykta.


1 Słuchaj, synu, nauk mistrza i nakłoń [ku nim] ucho swego serca. Napomnienia łaskawego ojca przyjmuj chętnie i wypełniaj skutecznie, 2 abyś przez trud posłuszeństwa powrócił do Tego, od którego odszedłeś przez gnuśność nieposłuszeństwa. 3 Do ciebie więc kieruję teraz moje słowa, kimkolwiek jesteś ty, co wyrzekasz się własnych chęci, a chcąc służyć pod rozkazami Chrystusa Pana, prawdziwego Króla, przywdziewasz potężną i świętą zbroję posłuszeństwa.

4 Przede wszystkim, gdy coś dobrego zamierzasz uczynić, módl się najpierw gorąco, aby On sam to do końca doprowadził. 5 Wówczas, skoro raczył nas już zaliczyć do grona swoich synów, nie będzie musiał kiedyś się smucić naszymi złymi postępkami. 6 Posługując się dobrem, jakie w nas złożył, powinniśmy zatem zawsze być Mu posłuszni, bo w przeciwnym razie mógłby nas nie tylko wydziedziczyć, jak rozgniewany Ojciec swoich synów, 7 lecz także jak groźny Pan, obrażony naszą nikczemnością, wydać na wieczną karę sługi niegodne, gdyż nie chcieliśmy iść za Nim do chwały.

8 Powstańmy więc wreszcie, skoro Pismo Święte zachęca nas słowami: Teraz nadeszła dla nas godzina powstania ze snu (Rz 13,11). 9 Otwórzmy nasze oczy na przebóstwiające światło, a nasze uszy na głos Boży, który nas codziennie napomina wołając: 10 Obyście usłyszeli dzisiaj głos Jego: nie zatwardzajcie serc waszych (Ps 96,8). 11 I znowu: Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów (Ap 2,7). 12 A co mówi? Pójdźcie, synowie, słuchajcie mnie, nauczę was bojaźni Pańskiej. 13 Biegnijcie, dopóki macie światłość życia, aby ciemności śmierci was nie ogarnęły (Ps 34[33], 12; J 12,35).

14 Pośród licznego tłumu, któremu Pan mówi te słowa, szuka On sobie współpracownika i raz jeszcze powtarza: 15 Któż jest człowiekiem, co miłuje życie i pragnie widzieć dni szczęśliwe? (Ps 33,13 Wlg). 16 Jeśli słysząc to, odpowiesz: „Ja”, rzecze ci Bóg: 17 Skoro chcesz mieć prawdziwe i wieczne życie, powściągnij swój język od złego, od słów podstępnych twe wargi. Odstąp od złego, czyń dobro; szukaj pokoju, idź za nim (Ps 34[33],14—15). 18 Gdy tak będziecie postępować, oczy Moje zwrócone będą na was, a uszy moje otwarte na prośby wasze. I zanim mnie wezwiecie, powiem: «Oto jestem» (Iz 58,9). 19 Cóż dla nas milszego, bracia najdrożsi, nad ten Boży głos zaproszenia? 20 Oto w swej łaskawości Pan sam ukazuje nam drogę życia.

21 Przepasawszy więc biodra wiarą i pełnieniem dobrych uczynków, podążajmy ścieżkami Pana za przewodem Ewangelii, abyśmy zasłużyli na oglądanie Tego, który nas wezwał do swego Królestwa. 22 Jeśli zaś pragniemy zamieszkać w Przybytku Jego Królestwa, musimy biec drogą dobrych uczynków, gdyż inną tam się nie dochodzi.

23 Zapytajmy zatem Pana razem z Prorokiem: Kto będzie przebywał w przybytku Twym, Panie, kto zamieszka na Twojej świętej górze? (Ps 15[14],1). 24 A zapytawszy słuchajmy, bracia, jak Pan odpowiada i ukazuje nam drogę do swego przybytku 25 mówiąc: Ten, kto postępuje bez skazy, działa sprawiedliwie, 26 a mówi prawdę w swym sercu i nie zwodzi swym językiem; ten, 27 który nie czyni bliźniemu nic złego i nie słucha oszczerstw przeciw swemu sąsiadowi (Ps 14,2—3 Wlg). 28 A gdy diabeł mu coś doradza, odtrąca go razem z jego podszeptami daleko od swego serca i od razu wniwecz obraca, a rodzące się pokusy* rozbija o Chrystusa [jak o skałę].

29 Tacy ludzie, pełni bojaźni Pańskiej, nie wpadają w zarozumiałość, gdy widzą, że dobrze postępują. Uważają bowiem, że nawet to dobro, jakie w nich jest, nie z własnej ich mocy, lecz od Pana pochodzi. 30 Wielbią zatem Pana, który w nich działa i wołają razem z Prorokiem: Nie nam, Panie, nie nam, lecz Twemu imieniu daj chwałę (Ps 115,1[113,9]).

31 Podobnie i Paweł Apostoł nie przypisywał sobie zasługi z racji swej pracy apostolskiej, lecz mówił: Z łaski Bożej jestem tym, czym jestem (1 >Kor 15,10), 32 a kiedy indziej znowu: Kto się chlubi, niech się w Panu chlubi (2 Kor 10,17).

33 Dlatego też Pan powiada w Ewangelii: Każdego, kto tych słów moich słucha i wypełnia, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. 34 Wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony (Mt 7,24—25).

35 Aby wszystko doprowadzić do końca, Pan oczekuje, że będziemy codziennie odpowiadać czynami na te Jego święte napomnienia. 36 A chcąc, byśmy zdążyli poprawić się z grzechów, przedłuża nam dni tego życia 37 zgodnie ze słowami Apostoła: Czyż nie wiesz, że dobroć Boża chce cię przywieść do nawrócenia? (Rz 2,4). 38 Łaskawy bowiem Pan mówi: Nie chcę śmierci grzesznika, lecz aby się nawrócił i żył (Ez 33,11).

39 Gdyśmy więc, bracia, zapytali Pana, kto może zamieszkać w Jego Przybytku, usłyszeliśmy w odpowiedzi, co należy czynić, by w nim zamieszkać. Obyśmy wypełniali obowiązki tego, który tam ma mieszkać! 40 Powinniśmy więc przygotować nasze serca i ciała do walki pod świętym posłuszeństwem* przykazaniom Bożym, 41 A gdy coś zbyt trudne będzie dla naszej natury, prośmy wówczas Pana, by kazał łasce swojej przyjść nam z pomocą. 42 Jeśli pragniemy uniknąć kar piekła i osiągnąć życie wieczne, 43 to póki jest jeszcze czas, póki w tym ciele będąc możemy wszystko to wypełniać w świetle ziemskiego życia, 44 śpieszmy się i to tylko czyńmy, co nam przyniesie korzyść na wieczność.

45 Mamy zatem założyć szkołę służby Pańskiej. 46 Ufamy przy tym, że zakładając ją nie ustanowimy nic surowego ani nazbyt trudnego. 47 Jeśli jednak niekiedy dla naprawienia błędów i zachowania miłości, tam gdzie sprawiedliwość i rozsądek tego wymagają, okażemy się nieco bardziej surowi, 48 nie uciekaj od razu, przejęty strachem, z drogi zbawienia, bo wejść na nią można tylko ciasną bramą.

49 Gdy będziesz postępował naprzód w życiu wspólnym i w wierze, serce ci się rozszerzy i pobiegniesz drogą przykazań Bożych z niewysłowioną słodyczą miłości. 50 Tak nie odstępując nigdy od nauki Pana, w Jego prawdzie wytrwajmy w klasztorze aż do śmierci, abyśmy przez cierpliwość stali się uczestnikami Męki Chrystusowej i zasłużyli na udział w Jego Królestwie.

[Amen] Koniec Prologu


Obraz może zawierać: 1 osoba, uśmiecha się, siedzi, tabela i w budynku


Obraz może zawierać: niebo, na zewnątrz i przyroda
KOLEJ WĄSKOTOROWA 

Obraz może zawierać: na zewnątrz

Obraz może zawierać: śnieg, drzewo i na zewnątrz


Obraz może zawierać: drzewo i na zewnątrz

Obraz może zawierać: drzewo, niebo, na zewnątrz i przyroda

Obraz może zawierać: niebo i na zewnątrz
Biechowo jest miejscowością leżącą we wschodniej części ziemi poznańskiej, 10 km. od Wrześni na historycznym szlaku z Poznania do Kalisza i Jarocina. Historia tego miejsca oraz kościoła parafialnego sięga początków XI w. kiedy to mówi się o nim jako o dawno już istniejącym miejscu kultu religijnego. Pierwsze wzmianki historyczne pochodzą z roku 1232, wspominają zdobycie biechowskiego grodu przez księcia śląskiego Henryka Brodatego. W roku 1252 istnieje już gród kasztelański, którego tytuł pozostanie aż do rozbiorów i znika w roku 1785. Pierwotne dobra biechowskie były dobrami królewskimi, stąd królom przypisuje się założenie grodu oraz budowę drewnianego kościoła pw. św. Piotra., którego istnienie zakłada się już w XI w. Od wieku XIV dobra przechodzą w ręce prywatnych właścicieli; pierwszymi z nich była rodzina Doliwów z Dębna i Biechowa o przydomku „Kot". W latach 1334-1345 jest nim Mikołaj Doliwa -wojewoda poznański; w roku 1439 posesorem dóbr zostaje Maciej Kot - kasztelan Nakielski. W końcu XVI wieku kościół przechodzi w ręce luteranów, kiedy rodzina Pępowskich zmienia wyznanie. Do roku 1612 pozostaje w ich rękach, aż doprowadzają go do ruiny - wtedy zostaje zwrócony katolikom. W tym czasie kościół trzeba było rozebrać i wybudować nowy drewniany. Konsekracji nowego kościoła dokonał sufragan poznański ks. Biskup Marian Kurski dnia 7 listopada 1677 r. Na początku XVIII w. właścicielami Biechowa i patronami tamtejszego Kościoła byli Smarzewscy. W 1718 r. Świętosław Smarzewski, jako nowy właściciel Biechowa, sprowadza księży Filipinów z Gostynia, obdarowując klasztor dobrami ziemskimi i buduje im drewniany klasztor. Tę fundację zatwierdził papież Innocenty XIII w 1721 r. W 1725 r. przystąpiono do budowy nowej murowanej świątyni oraz klasztoru pod kierunkiem Franciszka Kowalskiego – właściciela Biechowa i fundatora. Na skutek szeregu błędów konstrukcyjnych, kościół podczas burzy ulega zniszczeniu. W roku 1737 rozpoczęto budowę od nowa i zakończono ją w roku 1765, dzięki wsparciu finansowemu miecznika poznańskiego Bieńkowskiego. Dwa lata później nowy barokowy kościół spłonął podczas wielkiego pożaru, który spowodowali kupcy ruscy. W roku 1770 - od uderzenia pioruna - płonie dach kościoła nadwerężając strukturę budowli. Natychmiast dokonano remontu - wzmocniono mury oraz zlikwidowano dobudowane wieże, które groziły zawaleniem. W 1804 r. księża Filipini opuszczają Biechowo. Opiekę duszpasterską nad parafią przejmują księża diecezjalni. Od 1969 r. parafię przejmują OO. Paulini. Do dzisiaj istniejący kościół wraz z klasztorem jest budowlą z tego czasu. Mimo tylu doświadczeń zachował się w niej jeden styl późnobarokowy o rokokowym wystroju wnętrza. Świątynia jest trzynawowa, halowa, z dwoma emporami, o wymiarach 40x20x14m.Może zmieścić ok. 2800 osób. Kościół i parafia od II poł. XVII w. jest pod wezwaniem Narodzenia NMP i Apostołów Św. Piotra i Pawła Od listopada 1984 roku, przez kilka kolejnych lat, co miesiąc sprawowano Mszę św. w intencji Ojczyzny, Do Sanktuarium zaczęły przybywać liczne grupy ludzi pracy, inteligencji oraz rolnicy zrzeszeni w „Solidarności”. Pielgrzymi ufundowali pomnik ku czci zamordowanego przez SB ks. Jerzego Popiełuszki i tablicę wotywną upamiętniającą Poznański Czerwiec 1956 oraz uczcili pamięć żołnierzy Armii Krajowej i oficerów poległych w Katyniu. Na ścianach świątyni znajduje się szereg tablic bądź pamiątek upamiętniających te wydarzenia.

Obraz może zawierać: 2 osobyObraz może zawierać: w budynku
Wystrój rokokowy

Na wystrój rokokowy składają się przede wszystkim główny ołtarz oraz szafa organowa z baldachimami; sześć ołtarzy bocznych; ambona i chrzcielnica z XVIII wieku. Całość świątyni malowana jest w jasnych kolorach z licznymi złoceniami ołtarzy oraz sztukaterii na filarach i pilastrach. Całość świątyni została odnowiona i wyremontowana, od położenia blachy miedzianej na dachach, aż po odnowienie fundamentów i ścian, wytynkowana, pomalowana i wyzłocona, w latach 1969 - 1993 przez OO. Paulinów, którzy przybyli tutaj na prośbę sługi Bożego ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w roku w1969. Tytuł kościoła drewnianego z XI wieku nosi imię św. Piotra; następnie dodano imię św. Pawła, a w XVI w. dodano tytuł Matki Bożej. Dzisiaj świątynia nosi tytuł Narodzenia NMP. Parafia do końca XV wieku była tak wielka, że z biegiem lat powstało z niej 8 innych parafii: Grabowo Królewskie, Nowa Wieś Królewska, Bardo, Murzynowo kościelne, Rumiejki, Nietrzanowo, Winnagóra, Miłosław. Do końca XIX w. była parafią jednolitą pod względem narodowym i wyznaniowym - polska i katolicka. Od roku 1892 - kiedy pruska komisja kolonizacyjna dokonała wykupu części ziem i sprowadziła z Westfalii Niemców, parafia staje się mieszaną. Przykładowo w r. 1906 zamieszkuje ją 1027 Polaków -katolików, 498 Niemców - katolików, 50 Niemców - protestantów. Stąd dla Niemców zostaje ustanowiony wikariusz Niemiec. W okresie okupacji hitlerowskiej kościół zamknięto dla Polaków, a pozostaje pod opieką kapelana niemieckiego - wyłącznie dla Niemców.

Obraz może zawierać: w budynku
Historia

Najstarsze wzmianki o łaskami słynącym wizerunku Maryi pochodzą z XVII w., gdzie pisze się o dawno sławnym obrazie, przed którym wierni otrzymują wiele łask i cudów, a szczególnie nawróceń. W tym czasie, stary obraz Matki Bożej z XV w. zostaje przemalowany i powiększony przez Krzysztofa Boguszewicza z Poznania w 1632 r. Na obrazie są umocowane liczne i drogocenne wota, o czym mówią notatki wizytacyjne oraz adnotacje dokonane w księgach metrykalnych. Na wota składają się na przykład dwie korony złocone z perłami i diamentami, sześć sznurów pereł; złote łańcuszki i wisiorki oraz obrączki, krzyżyki itp. Wota te z biegiem czasu zostają sprzedane przez ks. Kasprowicza celem zakupu brakujących paramentów liturgicznych, czy potem na odnowienie świątyni w XIX w. Wota zawieszane przez wieki są znakiem nieustannego kultu Matki Bożej Pocieszenia, aż po dzień dzisiejszy. W roku 1962 przystąpiono do konserwacji obrazu XVII wiecznego. W czasie pracy okazało się, że pod tym malunkiem jest inny obraz i to o wiele starszy - z XV w. Odkrycia dokonali konserwatorzy z Torunia, Ewa i Jerzy Wolscy. Zdecydowano wtedy o przeniesieniu środkowej części obrazu, z podobieństwem Maryi i dzieciątka (z XVII w.) na inne podłoże. Odkryto stary obraz pochodzący z roku 1460 (szkoły bizantyjsko - włoskiej) o wymiarach 53x80 cm. Po odnowieniu i konserwacji, stał się znowu obiektem kultu i czci.

Koronacja

Na prośbę OO. Paulinów ks. Stefan kard. Wyszyński - prymas Polski uprosił Stolicę Apostolską o pozwolenie na dokonanie koronacji cudownego wizerunku, złotymi koronami papieskimi. Koronacji dokonał ks. Kard. Stefan Wyszyński w dniu 12. 09. 1976 r. w obecności 12 biskupów, licznie zgromadzonego duchowieństwa oraz dziesiątków tysięcy wiernych, przybyłych z arch. Gnieźnieńskiej i Poznańskiej oraz diecezji Włocławskiej. 


Obraz może zawierać: drzewo, niebo, na zewnątrz i przyroda


Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba, ludzie stoją i w budynku
UWAGA C.D.N. 

wtorek, 26 lutego 2019

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

Piszą o naszej Pielgrzymce do Gietrzwałdu. Tym razem w tygodniku katolickim Niedziela. Zapisy rozpoczęte, jest już kilka osób wyznaczonych przez Ducha Świętego i ufającym Bogu, że podołają wyzwaniu w imię Przenajświętszej Maryi. Po opublikowaniu wszystkich opisów 18 dni pielgrzymkowych, przyjdzie czas na szczegółowe zaprezentowanie typowego programu dnia.
Prosimy również o zadawanie pytań, w razie jakichkolwiek niejasności.
Zapraszamy na stronę www.pielgrzymkagietrzwald.pl do zapisów. Informacje: Piotr Socha, tel. 605447383.
"Życzę sobie, abyście codziennie odmawiali różaniec!"

czwartek, 21 lutego 2019


Krzyż pielgrzymkowy
Krzyż pielgrzymkowy na I Pieszą Pielgrzymkę do Gietrzwałdu (520km) został już zamówiony u Pana Zdzisława Nowaka z Męcinki. Ma niezwykły talent. Jego dzieła to rzeźby o różnorodnej tematyce. Występuje zarówno motyw religijny, świecki, a także przyrodniczy.
Odwiedziliśmy go w swojej pracowni. Powstaje tam równocześnie wiele ciekawych prac. Przyjął zlecenie na krzyż z Ukrzyżowanym Jezusem w koronie oraz u Jego stóp twarzą Matki Bożej. Modlimy się za to Boże dzieło.
Brak dostępnego opisu zdjęcia.
Obraz może zawierać: 1 osoba, stoi, dom i na zewnątrz
Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba i na zewnątrz
Obraz może zawierać: 1 osoba, niebo, chmura i na zewnątrz
wtorek, 5 lutego 2019


W dniu 1 lutego 2019 roku rozpoczynamy zapisy na Pierwszą Pieszą Pielgrzymkę z Lubina do Gietrzwałdu.
Więcej informacji w regulaminie.