Ekstremalna Droga Krzyżowa: Lubin - Tyniec LegnickiFoto relacja z  Pierwszej Ekstremalnej Drogi Krzyżowej Męki PańskiejTuż po godzinie 4:00 spod kościoła pw. św. Jana Bosko w Lubinie, 20 pątników ruszyło na Ekstremalną Drogę Krzyżową Męki Pańskiej do Tyńca Legnickiego
Módlmy za nich by wytrwali, wszak mają do pokonania 43 km i 14 stacji Drogi Krzyżowej.

W tej chwili są już w Osieku na 3 stacji przy miejscowym kościele. 

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba i na zewnątrz

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba, niebo i na zewnątrz

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba, ludzie stoją i na zewnątrz

To już 5 stacja w Miłoradzicach i 13,5 km Drogi Krzyżowej.

Obraz może zawierać: niebo, drzewo, na zewnątrz i przyroda

Obraz może zawierać: 2 osoby, niebo i na zewnątrz

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba i na zewnątrz

Obraz może zawierać: 1 osoba, stoi i na zewnątrz

Obraz może zawierać: 3 osoby, ludzie stoją i na zewnątrz

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba, ludzie stoją, drzewo, niebo, na zewnątrz i przyroda

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba, ludzie uprawiający sporty, boisko do koszykówki i na zewnątrz

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba, ludzie stoją i na zewnątrz

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba i na zewnątrz

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba, ludzie stoją i na zewnątrz
Grupa lubińska jest już w Rosochatej po przejściu 31,2 km. Idą zgodnie z harmonogramem. Nad jeziorem Jaśkowickim piękna stacja z kaplicą  Najwyższego.

 Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba, ludzie stoją i na zewnątrz

Obraz może zawierać: 2 osoby, ludzie stoją, drzewo, na zewnątrz i przyroda

Obraz może zawierać: 1 osoba, stoi, niebo, drzewo i na zewnątrz

Obraz może zawierać: 2 osoby, ludzie stoją, ludzie spacerują, niebo, buty i na zewnątrz

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba, drzewo, niebo i na zewnątrz
Obraz może zawierać: 1 osoba, stoi, drzewo, dziecko i na zewnątrz

Obraz może zawierać: 1 osoba, niebo, drzewo i na zewnątrz

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba, niebo i na zewnątrz

Grupa z Lubina oraz druga grupa, już blisko 150 osobowa z Prochowic dochodzą do Rui. Tutaj dla obu grup jest już 13 stacja przy kościele pw. św. Łukasza 
 Kolejna grupa mieszkańców czeka, aby do nas dołączyć. đź˜‡đź˜‡đź˜‡
Obraz może zawierać: 5 osób, ludzie stoją i na zewnątrz

Obraz może zawierać: 1 osoba, tłum, drzewo i na zewnątrz

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba, niebo, drzewo i na zewnątrz

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba, ludzie stoją, ludzie spacerują, niebo, trawa, na zewnątrz i przyroda

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba, niebo i na zewnątrz

Obraz może zawierać: 2 osoby, ludzie stoją, niebo i na zewnątrz

Obraz może zawierać: w budynku

Obraz może zawierać: ludzie stoją i w budynku

Obraz może zawierać: 13 osób, w budynku

Obraz może zawierać: 13 osób, ludzie stoją i w budynku

Obraz może zawierać: 12 osób, ludzie stoją i w budynku

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba i w budynku

Obraz może zawierać: 2 osoby, ludzie stoją

Obraz może zawierać: w budynku

Obraz może zawierać: 2 osoby, w budynku

Ekstremalna Droga Krzyżowa 2019
Lubin - Tyniec Legnicki 43km
Obraz może zawierać: 2 osoby, uśmiechnięci ludzie, ludzie stoją, drzewo, niebo i na zewnątrz
I Ekstremalna Droga Krzyżowa Męki Pańskiej
13.04.2019r. (sobota)
Lubin – Tyniec Legnicki 43,0 km

g. 3:40 – 4:40 Rejestracja pątników przy kościele pw. św. Jana Bosko w Lubinie (obowiązuje wcześniejsze zgłoszenie)
0 km (1,0 km) g. 4:00/ 4:15/ 4:30/ 4:45 wyjście 1,2,3 i 4 Grupy Lubin kościół pw. św. Jana Bosko
1 stacja - 1,0 km (2,5 km) g.4:15 Lubin kościół pw. Narodzenia NMP
2 stacja – 3,5 km (2,6 km) g. 4:50 Lubin kościół pw. Jana Sarkandra
3 stacja – 6,1 km (4,5 km) g. 5:25 Osiek kościół pw. Chrystusa Króla
4 stacja – 10,6 km (2,9 km) g. 6:25 Pieszków skrzyż.
5 stacja – 13,5 km (3,4 km) g. 7:05 Miłoradzice kościół pw. Trójcy Św.
6 stacja – 16,9 km (4,7 km) g. 7:55 Buczynka skrzyż.
7 stacja – 21,6 km (3,5 km) g. 8:55 – 9:20 Bieniowice kościół pw. Zwiastowania NMP
8 stacja – 25,1 km (4,2 km) g. 10:10 Spalona kościół pw. Chrystusa Króla
9 stacja – 29,3 km (1,9 km) g. 10:50 Jaśkowice kaplica Pana Jezusa (nad jeziorem)
10 stacja – 31,2 km (3,3 km) g. 11:20 Rosochata kościół pw. Wniebowzięcia NMP
11 stacja – 34,5 km (2,7 km) g. 12:05 Rogoźnik skrzyż. polne
12 stacja – 37,2 km (3,4 km) g. 12:45 Komorniki skrzyż. z drogą
13 stacja – 40,6 km (2,4 km) g. 13:35 Ruja kościół pw. św. Łukasza
14 stacja –43,0 km g. 14:05 Tyniec Legnicki kościół pw. Męki Pańskiej
Program Uroczystości ustanowienia Sanktuarium Męki Pańskiej w Tyńcu Legnickim:
g. 14:30 – Konferencja nt. „Etymologia Krzyża” (ks. Prałat dr Leopold Rzodkiewicz)
g. 15:00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego i odczytanie dekretu o ustanowieniu Sanktuarium Męki Pańskiej
g. 15:30 – Msza św. pod przewodnictwem Biskupa Legnickiego Zbigniewa Kiernikowskiego
g. 16:45 – Agapa
g. 17:30 – powrót autokarem do Lubina

Regulamin
I Ekstremalnej Drogi Krzyżowej Męki Pańskiej

13.04.2019r. (sobota)
Lubin – Tyniec Legnicki 43,0 km

1. Droga Krzyżowa jest wydarzeniem religijnym; są to rekolekcje przeżywane w drodze, w zupełnej ciszy, tylko Ty i nasz Pan Jezus Chrystus, a wszelkie niedogodności, trudy i niewygody urzeczywistniają jej charakter pokutny. Podstawowym celem pielgrzymowania jest osobiste nawrócenie, połączone z pragnieniem zaangażowania w życie Kościoła. Podjętym trudem "niesiemy krzyż Jezusa Chrystusa".
2. Centrum wydarzenia jest Eucharystia podczas której nastąpi odczytanie dekretu o ustanowieniu Sanktuarium Męki Pańskiej przez Bp Legnickiego Zbigniewa Kiernikowskiego. Podczas drogi towarzyszyć nam będzie rozważanie stacji Drogi Krzyżowej. Istotnym wymiarem pielgrzymowania jest pokuta; z sakramentu pojednania prosimy skorzystać w swojej parafii.
3. Pielgrzymka Drogi Krzyżowej tworzy jedną, chrześcijańską wspólnotę, ożywianą szczerą i ofiarną miłością. Dlatego zwracamy się do siebie "Bracie", "Siostro" i wzajemnie sobie pomagamy. Szczególną szkołą miłości są momenty zmęczenia i związane z pielgrzymowaniem trudy.
4. Na Pielgrzymkę Drogi Krzyżowej zapisujemy się poprzez mail: pawelkaczanowski@wp.pl podając imię i nazwisko, miejscowość oraz nr telefonu. Młodzież do 18 roku życia przedstawia pisemną zgodę rodziców (lub opiekunów prawnych) na udział w pielgrzymce oraz samodzielny powrót do domu. Szczegóły zapisów, poniżej w Regulaminie Zapisów.
5. Osoby cierpiące na przewlekłe schorzenia (zwłaszcza układu krążenia i neurologiczne) winny decyzje o udziale w Pielgrzymce podejmować ostrożnie. Udział w Pielgrzymce wymaga dobrej kondycji fizycznej.
6. Podczas pielgrzymki stosujemy się do poleceń służb porządkowych. Posłuszeństwo jest nakazem regulaminu i przykazania miłości.
7. W czasie pielgrzymki zabrania się:
spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających, palenia tytoniu,
zanieczyszczania trasy przemarszu,
zachowań, które kłóciłyby się z religijnym charakterem Pielgrzymki,
wyprzedzania krzyża pielgrzymkowego.
8. W kwestiach nie objętych niniejszym regulaminem decydujący głos należy do kierownika pielgrzymki.

REGULAMIN ZGŁOSZENIA:

1. Zgłoszenia indywidualne i grupowe przyjmuje do 10 kwietnia 2019 roku
Koordynator: Paweł Kaczanowski (tel. 790 692 669 lub mail: pawelkaczanowski@wp.pl ).
2. Przy zgłoszeniu uczestnik lub lider grupy wpłaca od każdego uczestnika kwotę 10 zł jako opłatę rejestracyjną oraz dodatkowo kwotę 20 zł (transport powrotny do Lubina) Łącznie kwota 30 zł. Następnie otrzymuje od koordynatora (mailem lub telefonicznie) potwierdzenie udziału tych osób w rekolekcjach.
3. W ramach opłaty rejestracyjnej pątnik otrzyma identyfikator z unikatowym obrazkiem Krzyża Świętego Męki Pańskiej z Tyńca Legnickiego, przejazd powrotny autobusem do Lubina oraz gorący poczęstunek w świetlicy w Tyńcu Legnickim. Organizator nie ubezpiecza dodatkowo uczestników polisą ubezpieczeniową.
4. Opłatę rejestracyjną należy wpłacić na konto nr: 55 1020 3017 0000 2802 0113 5938

Nazwa odbiorcy: Paweł Kaczanowski. Parafia pw. Męki Pańskiej w Tyńcu Leg.
Adres odbiorcy: 59-300 Lubin, ul. Pawia 23/4
Tytuł wpłaty: EDK Tyniec Legnicki, miejscowość, imię i nazwisko uczestnika/ków, nr grupy (1,2,3 lub 4)
5. W razie rezygnacji z udziału Drodze Krzyżowej po 1 kwietnia 2019 r. wpłaty nie będą zwracane.
6. O wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność wpłat.Udostępniamy trasę I Ekstremalnej Drogi Krzyżowej Męki Pańskiej z Lubina do nowego Sanktuarium Męki Pańskiej w Tyńcu Legnickim (43 km). 13.04.2019r. (w sobotę)

Trasa prowadzi mało uczęszczanymi drogami lokalnymi i w większości polnymi oraz leśnymi duktami. Podczas Drogi Krzyżowej obowiązuje całkowite milczenie, aby kontemplować objawienie się Boga w sercu pątnika. Dlatego droga prowadzona przez przewodnika grupy jest mało zamieszkana. Spod kościoła pw. św. Jana Bosko wyjdziemy przez Stary Lubin (kościół na wzniesieniu), ul. Leśną (kościół św. Jana Sarkandra) przez las do Osieka. Dalej polnymi i leśnymi drogami do Miłoradzic. Stąd Borami Dolnośląskimi przez Buczynkę do Bieniowic w Dolinie Kaczawy. Tutaj zaplanowana jest jedyna dłuższa przerwa na posiłek. Pomiędzy zalanymi wodą żwirowiskami dojdziemy do Spalonej. Na Pojezierzu Kunickim obejdziemy brzegiem Jezioro Jaśkowickie i dotrzemy do Rosochatej. Za wsią wejdziemy na drogę szutrową i polną Wysokiej Drogi - Via Regia (pradawna droga św. Jakuba ze wschodu na zachód Europy) do m. Ruja z gotyckim kościołem. Ostatni etap po przejściu Cichej Wody kończy sie w nowo powstającym Sanktuarium Męki Pańskiej w Tyńcu Legnickim.
Zapraszamy do udziału w tym niezwykłym wydarzeniu oraz zapisów (szczegóły w zaproszeniu).

Piotr Socha tel. 605 447 383

Obraz może zawierać: niebo, drzewo, chmura i na zewnątrz

Obraz może zawierać: chmura, niebo, drzewo, na zewnątrz i przyroda
Obraz może zawierać: drzewo, roślina, niebo, na zewnątrz i przyroda

Obraz może zawierać: drzewo, niebo, trawa, roślina, na zewnątrz i przyroda

Obraz może zawierać: niebo, drzewo, chmura i na zewnątrz

Obraz może zawierać: drzewo, roślina, na zewnątrz i przyroda

Obraz może zawierać: drzewo, niebo, roślina, na zewnątrz i przyroda

Obraz może zawierać: drzewo, niebo, trawa, na zewnątrz i przyroda

Obraz może zawierać: niebo, chmura, drzewo, na zewnątrz, przyroda i woda

Obraz może zawierać: niebo, chmura, drzewo i na zewnątrz

Obraz może zawierać: niebo, na zewnątrz i przyroda

Obraz może zawierać: niebo, drzewo, roślina, trawa, na zewnątrz i przyroda

Obraz może zawierać: drzewo, niebo i na zewnątrz
Obraz może zawierać: niebo, chmura, na zewnątrz i przyroda

Obraz może zawierać: niebo, drzewo, chmura i na zewnątrz

Obraz może zawierać: drzewo, niebo, trawa, roślina, na zewnątrz i przyroda

Obraz może zawierać: niebo, drzewo, trawa, na zewnątrz i przyroda

Obraz może zawierać: niebo, chmura i na zewnątrz

Obraz może zawierać: drzewo, niebo, roślina, na zewnątrz i przyroda

Obraz może zawierać: drzewo, niebo, na zewnątrz i przyroda

Obraz może zawierać: niebo, drzewo, chmura, na zewnątrz i przyroda
Obraz może zawierać: niebo, drzewo, na zewnątrz i przyroda

Obraz może zawierać: niebo, chmura, drzewo i na zewnątrz

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz